Februari

Ostrea Edulis, det platta svenska ostronet

Våra Ostron

Dessa Ostrea Edulis har växt i våra ostronbankar sedan 1600 talet! Ett Ostea Edulis kan bli 30 år…respekt!! Långsamväxande, efter 3 år kan vi skörda..

Ostron och Tång på Kalvö

Ostron och Tång på Kalvö ! Pris 1500 kr / pers. Vi kan hjälpa till och ordna båttransport. Anmälan och frågor här på Kalvö ostrons hemsida. Se kontaktuppgifter !!

Ostronplockning

Lyckad fångst!! Platta svenska Edulis och Stilla havsostron !!