Inlägg av Kalvö Ostron

Våra Ostron

Dessa Ostrea Edulis har växt i våra ostronbankar sedan 1600 talet! Ett Ostea Edulis kan bli 30 år…respekt!! Långsamväxande, efter 3 år kan vi skörda..